privacybeleid

G-estate verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de privacyverklaring. 

Verwerkingsdoeleinden

G- estate verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, bezoeken, wettelijke rapportering naar opdrachtgevers en het verzenden van marketing mails in de vorm van gepersonaliseerde mailings).

Een overzicht van de verzamelde gegevens:

  • Familienaam, voornaam 
  • Naam vennootschap 
  • Adres 
  • Emailadres 
  • Geslacht 
  • Telefoonnummer 
  • Burgerlijke stand

Rechtsgrond van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.(a) toestemming,(b) noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst,(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming

De klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Gegevens doorspelen aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons kantoor zijn verbonden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, aanpassen, verwijderen, beperken, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen en de verwerking ervan laten beperken. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@g-estate.be
  • een brief te richten aan G-Estate, Hundelgemsesteenweg 316B - 9820 Merelbeke